O nas

Maciej Lipowski (ur. 1981), absolwent wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Warszawie uzyskał wpis na listę adwokatów w roku 2011. Jeszcze w trakcie studiów związał się zawodowo z Kancelarią Prawną Corpus Iuris Rotko i Wspólnicy Sp.k. z którą związany był do 2016 roku. Od 2016 roku zawód wykonuje w ramach indywidualnej praktyki adwokackiej. Posiada rozległe doświadczenie zawodowe zdobyte w związku z reprezentacja klientów w ramach postępowań cywilnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Na stałe współpracuje ze znaczącymi podmiotami z branży budowlanej oraz finansowej w zakresie pełnej obsługi prawnej zarówno procesowej, korporacyjnej jak i kontraktowej. Jego praktyka polega jednak również na świadczeniu pomocy osobom fizycznym w związku z problemami prawnymi z zakresu prawa szeroko pojętego prawa cywilnego (w tym spadkowego, rodzinnego, ochrony konsumentów).