O kancelarii imageO kancelarii image
Maciej Lipowski (ur. 1981), absolwent wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Warszawie uzyskał wpis na listę adwokatów w roku 2011. Jeszcze w trakcie studiów związał się zawodowo z Kancelarią Prawną Corpus Iuris Rotko i Wspólnicy Sp.k. z którą związany był do 2016 roku. Od 2016 roku zawód wykonuje w ramach indywidualnej praktyki adwokackiej. Posiada rozległe doświadczenie zawodowe zdobyte w związku z reprezentacją klientów w ramach postępowań cywilnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Na stałe współpracuje ze znaczącymi podmiotami z branży budowlanej oraz finansowej w zakresie pełnej obsługi prawnej, zarówno procesowej, korporacyjnej jak i kontraktowej.
Jego praktyka polega również na świadczeniu pomocy osobom fizycznym w związku z problemami prawnymi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego (w tym spadkowego, rodzinnego czy ochrony konsumentów).
Od wielu lat pomaga także osobom i podmiotom, których prawo własności nie jest należycie uwzględniane przy planowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanych.
Prowadzi także postępowania związane z nieuczciwymi zapisami umów kredytów hipotecznych i umów kredytów konsumenckich.