KREDYTY W CHF

Spór sądowy związany z kredytem w walucie obcej wymaga od kredytobiorcy adekwatnej reakcji na argumentację banków korzystających z pomocy licznych pełnomocników. Tylko doświadczenie w procedowaniu w tego typu postępowaniach oraz aktualna wiedza o orzecznictwie sądów powszechnych zapewnia szansę na wyeliminowanie nieuczciwej umowy kredytowej, lub poszczególnych jej zapisów, z obrotu prawnego.