ODDŁUŻANIE

Pomoc dłużnikom firm stosujących nieuczciwe lub niezgodne z prawem zapisy w umowach pożyczek. Wsparcie pożyczkobiorcy w ramach postępowań reklamacyjnych, procedur Rzecznika Finansowego oraz w sądach powszechnych.