PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ

Kancelaria posiada doświadczenie zarówno w zakresie obsługi pracodawców, dotyczącej redagowania umów o pracę, regulaminów, porozumień i innych dokumentów wewnątrzfirmowych dotyczących świadczenia pracy. Reprezentowaliśmy także pracowników w sporach dotyczących rozwiązania stosunku pracy, wypłat odpraw i odszkodowań.