UPADŁOŚCI

Kancelaria oferuje wsparcie w razie konieczności przeprowadzenia procedury upadłościowej. Upadłość osób fizycznych jak i przedsiębiorców, poprzedzają nieodzownie starania o restrukturyzację zadłużenia, w tym negocjacje z wierzycielami.