DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI

Dochodzenie wierzytelności od pożyczkobiorcy czy nierzetelnego kontrahenta stanowi nieraz istotne wyzwanie. Zaostrzenie wymogów jakie stawia obecnie proces cywilny przed przedsiębiorcą, skomplikowany przebieg sporu sądowego a nierzadko także konieczność adekwatnej reakcji na zarzuty dłużnika wymaga nie tylko wiedzy prawniczej ale i doświadczenia procesowego. Kancelaria świadczy obsługę prawną na najwyższym poziomie.